U prethodnom postu vezanom uz posturalne funkcije vidjeli smo primjer učinkovitog tretiranja juvenilne idiopatske skolioze. U ovom postu predstavljam primjer učinkovitog tretiranja idiopatske skolioze kod odrasle osobe. Riječ je o učincima 4-tjednog kineziterapijskog tretmana (4 x tjedno) koji je bio praćen dopunskim kućnim programom kineziterapije. Inicijalnim funkcionalnim pregledom utvrđene su slijedeće motoričke disfunkcije: smanjena rotacija oba kuka, nepravilan obrazac disanja, loša kinestezija te loša posturalna stabilizacija. Premda kutevi snimanja i odjeća nisu standardizirani, vidljiv je znatan napredak (lijevo – na početku; desno – nakon 4 tjedna) u položaju kralježnice u transverzalnoj ravnini u Adams-ovom testu pretklona trupa. Treba pritom imati u vidu činjenicu da bi, u slučaju prestanka provedbe kineziterapije, došlo do povratka posturalnog držanja na početnu razinu. Još jedan u nizu dokaza da posturalno držanje, kao jedan od pokazatelja čovjekovih posturalnih funkcija, u značajnoj mjeri ovisi o lokalnoj pokretljivosti zglobova, senzorno-motoričkoj kontroli i obrascu disanja – a koji su, u smislu mogućnosti promjene, „plastični“ i u odrasloj dobi…