(for an English version, see below )

Nakon prikaza uspješnog tretiranja različitih oblika skoliotičnih posturalnih poremećaja kod djece i odraslih osoba, u ovom postu predstavljam akutne učinke jednog kineziterapijskog tretmana (utemeljenog na principima međuregijske zavisnosti i razvojne kineziologije) na tjelesno držanje starije osobe. Uvriježeno je mišljenje kako je kod starijih osoba, uslijed ‘okoštalosti’ i artrotičnih degenerativnih promjena, nemoguće promijeniti tjelesno držanje i neadekvatno opterećenje kralježnice. Prikazani primjer protivi se takvoj paradigmi i pokazuje kako promjenom tonusa posturalnih mišića možemo bitno utjecati na držanje starijih osoba. Kineziterapijski tretman je proveo moj bivši student, a danas suradnik i i prijatelj, Mario Perković.

 

After illustration of successful treatment of various types of scoliosis in children and adults, this post presents the acute effects of a single exercise therapy on upright posture of an older individual. It is commonly believed that, due to degenerative arthrotic changes and increased tissue stiffness, we cannot affect upright posture of older individuals. The current example contradicts such paradigm by showing significant changes in upright posture of an older individual due to altered tone of postural muscles. The treatment was performed by my former student, now my collaborator and a very good friend, Mario Perković. Great work, Mario!